Zaštita od buke

Zaštita od buke odnosi se na skup mjera i tehnika koje se primjenjuju s ciljem smanjenja negativnih utjecaja buke nastale prometom na cestama.

Više informacija o usluzi

Buka izazvana vozilima, prometnom signalizacijom i samom cestovnom infrastrukturom može značajno narušiti kvalitetu života.

Mjere zaštite od buke uključuju postavljanje zvučnih barijera, primjenu zvučno apsorbirajućih materijala, prometno planiranje, prometnu signalizaciju i regulaciju brzine. Zaštita od buke pomaže u smanjenju širenja zvuka prema stambenim područjima te doprinosi stvaranju mirnijeg i ugodnijeg okoliša.

Zvučne barijere postavljaju se uz prometnice kako bi fizički blokirale put zvuku prema naseljima. Zvučno apsorbirajući materijali, poput posebnih smjesa asfalta, smanjuju odraz zvuka, dok prometno planiranje omogućuje strategije postavljanja cesta dalje od stambenih područja. Prometna signalizacija može se modernizirati kako bi bila tiša, a regulacija brzine doprinosi smanjenju buke uzrokovane prometom.