Reference

U nastavku možete pogledati popis poslovnih partnera s kojima smo surađivali posljednjih godina.

Hrvatske_ceste_logo
Županijske_ceste_Split_logo
autocesta_zagreb_macelj_logo
Dubrovnik_ceste_logo
Županijska_uprava_za_ceste_Šibenik
GP_Krk_logo
lika_ceste_logo
colas_logo
grad_rijeka_logo
suncane_sume_logo
lidl_logo
strabag_logo
Zastita_pokosa_Terratech_doo_hrvatska_1

Zaštita pokosa

U nastavku pogledajte suženi popis referetnih radova

Popis referentnih poslova

Zaštita stijenskog pokosa ugradnjom zaštitnih mreža i geotehničkih sidara.
Naručitelj: Grad Rijeka

Istarski ipsilon – privremena zaštita pokosa mlaznim betonom i IBO sidrima.
Naručitelj: GP Krk d.d.

Sanacija pokosa pocinčanim zaštitnim mrežama na državnoj cesti DC 206. Lokacija: Pregrada
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

LC58075 Podbadanj – zaštita pokosa ugradnjom zaštitnih mreža, mlaznog betona, geotehničkih sidara i armiranobetonskih jastuka.
Naručitelj: GP Krk d.d.

F206 Matulji – zaštita pokosa ugradnjom zaštitnih mreža i samobušivih sidara.
Naručitelj: Lidl Hrvatska d.o.o.

DC8 Opuzen – zaštita pokosa ugradnjom zaštitnih mreža.
Naručitelj: Dubrovnik ceste d.d.

DC8 Makarska – zaštita pokosa ugradnjom mlaznog betona i geotehničkih sidara. Naručitelj:
Županijske ceste Split d.o.o.

ŽC 59028 Lukovo Otočko – zaštita pokosa ugradnjom zaštitne mreže.
Naručitelj: Like ceste d.o.o.

Sanacija pokosa pocinčanim zaštitnim mrežama na lokalnim cestama Dubrovačko-neretvanske županije.
Naručitelj: Dubrovnik ceste d.d.

DC206 Pregrada – sanacija lokalne nestabilnost pokosa ugradnjom mlaznog betona i geotehničkih sidara.
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

Sanacija pokosa pocinčanim zaštitnim mrežama na lokaciji trgovačkog centra Konzum u Supetru na otoku Braču.
Naručitelj: Geobim d.o.o.

Sanacija pokosa mlaznim betonom trgovačkog centra Kaufland u Makarskoj.
Naručitelj: Geotehnika d.o.o.

DC60 Čovići – zaštita pokosa ugradnjom mlaznog betona i geotehničkih sidara.
Naručitelj: Poduzeće za ceste Split d.d.

Orlovec otok Cres – zaštita pokosa usjeka ugradnjom zaštitne mreže ojačane čeličnom užadi i geotehničkim sidrima.
Naručitelj: GP Krk d.d.

Autocesta Zagreb-Macelj – sanacija pokosa usjeka izvedbenog gabionskog zida.
Naručitelj: Autocesta Zagreb Macelj

Barijere_protiv_odrona_Terratech_doo_hrvatska_1

Barijere protiv odrona

U nastavku pogledajte suženi popis referetnih radova

Popis referentnih poslova

Sanacija pokosa pocinčanim zaštitnim mrežama na državnoj cesti DC 206. Lokacija: Pregrada
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

DC100 trajektno pristanište Porozina – zaštita pokosa ugradnjom zaštitnih mreža i samobušivih sidara.
Naručitelj: Colas Hrvatska d.d.

ŽC6075 u Rupama – sanacija padine izvedbom gabionskog zida, izrada nasipa od kamenog materijala i postavljanje čelične zaštitne ograde.
Naručitelj: Županijska uprava za ceste na području Šibensko kninske županije

Sanacija_klizista_Terratech_doo_hrvatska_1

Sanacija klizišta

U nastavku pogledajte suženi popis referetnih radova

Popis referentnih poslova

Jezero Borovje Podgorje – sanacija klizišta ugradnjom potporne konstrukcije drvenih pilota.
Naručitelj: Sunčane šume d.o.o.

Visinski_radovi_Terratech_doo_hrvatska_1

Ostale usluge

U nastavku pogledajte suženi popis referetnih radova

Popis referentnih poslova

Iscrtavanje shema i kabelskih pravaca na području grada Splita.
Naručitelj: Ericsson services d.o.o.

Čišćenje, označavanje i evidentiranje THT zdenaca na području grada Poreča.
Naručitelj: Ericsson services d.o.o.