Eko inženjering

Eko inženjering fokusira se na primjenu principa očuvanja okoliša i održivosti u različitim tehničkim sustavima i projektima

Više informacija o usluzi

Kombinacija je to znanja iz područja inženjeringa, biologije, ekologije i ostalih srodnih znanstvenih disciplina kako bi se razvijala rješenja koja minimiziraju negativne utjecaje na okoliš.

Ovdje je obuhvaćen širok spektar aktivnosti i projekata, kao što su projekti zaštite voda (razvoj sustava za pročišćavanje otpadnih voda, monitoring kvalitete voda, obnova i očuvanje vodenih ekosustava), održivo upravljanje otpadom (razvoj tehnologija za recikliranje, smanjenje otpada, upravljanje opasnim otpadom i deponijama), očuvanje bioraznolikosti, energetska učinkovitost i urbanističko planiranje.

Sve ove aktivnosti zajedno doprinose stvaranju održivijeg i ekološki prihvatljivijeg okoliša za sadašnje i buduće generacije. Sve ovo navedeno igra ključnu ulogu u promicanju harmoničnog suživota čovjeka i prirode te u stvaranju održive budućnosti za planet Zemlju.